EduRoam @ PJWSTK

Sieć Bezprzewodowa
EduRoam w PJWSTK
Informacje dla gości

Eduroam w Polsce
Eduroam na świecie
TF-Mobility

English
Eduroam(skrót powstały od angielskich słów: Education Roaming) to bazująca na RADIUS infrastruktura, która używa technoligii 802.1X w celu umożliwiania międzyuczelnianego roamingu. Użytkownikami tego systemu są instytucje edukacyjne i naukowe.

System Eduroam umożliwi użytkownikom odwiedzającym inną jednostę biorącą udział w programie Eduroam zalogowanie się do sieci bezprzewodowej przy użyciu tych samych poświadczeń (nazwy użytkownika i hasła) oraz tych samych metod uwierzytelniania, jakich użytkownicy używają w swojej macierzystej jednostce. W zależności od lokalnych polityk odwiedzanych jednostek, użytkownicy systemu Eduroam mogą mieć też dostęp do innych zasobów. Wszystko to przy minimalnym nakładzie czynności administracyjnych.

Pomimo tego, że Eduroam wystartował w Europie, szybko znalazł też uznanie poza nią. Pierwszym nie-europejskim krajem, który dołączył do systemu Eduroam była Australia - dołączyła w grudniu 2004 roku. Eduroam wyewolował w federacje federacji, czyli konfederacje, gdzie pojedyńcze federacje działają na poziomie krajowym i łączą się w ramach regionu.

Dzisiaj istnieją dwie konfederacje: Europejska Konfederacja Eduroam oraz Konfederacja Asia-Pacific (APAN) Eduroam.